Laboratórne cvičenia z fyziky
(Aktualizácia: 22. 2. 2018)


Aktuálne návody k laboratórnym cvičeniam nájdete v tejto tabuľke podľa miestnosti, v ktorej cvičíte:

Miestnosť

Rozvrh

Úlohy

AB 104

R_104

LU_104: EF, SF, PEDaS

AB 105

R_105

LU_105

AB 106

R_106

LU_106

AB 107/110

R_107 - 110

LU_107

AB 112

R_112

 


 

 

 

            Laboratórny poriadok,             Poskytnutie prvej pomoci

Úvodné poznámky

  1. Úvod
  2. Chyby merania   Uzitocne_vztahy   Výpočet:  Tabuľka (Excel)
  3. Kreslenie diagramov
  4. QtiPlot: Program Manuál(Brožúra), Manual (En)
  5. Vzorový referát pre úlohu II.5D: Súbor /zmenené: 19.02.08/
  6. Pokyny pre vypracovanie referátov: Pokyny /zmenené: 24.9.10/

 

Fyzika I
Fyzika II

 

Počet prístupov:

do 12.2.2015: 177 000 prístupov