Krajina vĺn

Výstava je prístupná širokej verejnosti. Po vzájomnej dohode je možné zorganizovať aj skupinové návštevy.

Kontakt:
Ing. Norbert Tarjányi, PhD., e-mail: tarjanyi@fyzika.uniza.sk, tel. 041 513 2368

Sprievodca výstavou demonštrácií vlnových procesov